KoszykTwój koszyk

Koszyk jest pusty. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu skodaczesci.pl wyjaśnia, jakie procedury są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Portalu.
 
 1. Administratorem danych osobowych jest SKODA POLMOZBYT S.C., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 199/205, zwana dalej Sklepem.
 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników podawane w trakcie rejestracji są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, celem ich ochrony, przed dostępem do nich przez osoby trzecie. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych. 
 1. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu przez Klienta stanowi upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Sklep (zakupu, wysyłki oraz rozliczeń), akceptację Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności. 
 1. Sklep oświadcza, iż nie udostępnia, ani nie sprzedaje danych osobowych Klientów serwisu skodaczesci.pl osobom trzecim, bez zgody samych Klientów. 
 1. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy to w szczególności firm kurierskich lub spedycyjnych oraz do operatorów systemów płatności (np. przy płatności kartą kredytową). 
 1.  Sklep umożliwia Użytkownikom aktualizację danych. 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zachowania danych Klienta w następujących przypadkach:
            a) jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sklepu, do czasu ich         uregulowania,
            b) jeżeli Klient naruszył postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, do        czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.
 
    8.   Dane osobowe podawane przez Klienta w procesie składania zamówienia są wykorzystywane w celach:
            a) kontaktu z Klientem w ramach usługi świadczonej przez Sklep (tj. realizacji zamówienia),
            b) prowadzenia rozliczeń,
            c) wysyłki towarów,
d)      przesyłania Klientowi materiałów informacyjnych, handlowych, newslettera – o ile Klient wyrazi wolę otrzymywania tych informacji (tj. zapisze swój adres e- mail w bazie newslettera lub zapisze się na listę bezpłatnych porad Sklepu). 
 1. Zaprenumerowanie newslettera lub listy porad należących do Sklepu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i osobno wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji o statusie realizacji zamówienia. Pole to nie jest obowiązkowe. 
 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych na adres: skoda@skodaczesci.pl ,  zadzwonić pod numer telefonu 42 250-77-55 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.
 2. Sklep oświadcza, iż dane Klienta muszą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile skierują takie żądanie do Sklepu. 
 1. Klientami w rozumieniu Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. 
 1. Klient zobowiązany jest do nie udostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na skodaczesci.pl. Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Sklepu za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na skodaczesci.pl. 
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont, Klienci skodaczesci.pl 
 1. Klient, w przypadku zmiany którychkolwiek z danych podanych do serwisu skodaczesci.pl, powinien bezzwłocznie uaktualnić swoje konto w zakresie danych wskazanych powyżej, bezpośrednio poprzez swoje konto na skodaczesci.pl. Za niewykonanie przez Klienta powyższego obowiązku Sklep nie odpowiada. 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu serwisu skodaczesci.pl Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. 
 1. Sklep ma prawo do zmiany polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie skodaczesci.pl, z tym zastrzeżeniem że zamówienia złożone przed opublikowaniem zmian, są realizowane na dotychczasowych zasadach. 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronach internetowych Sklepu.

Dodatki: Regulamin Sklepu.

 
do góry | strona domowa
Wykonanie: newpoint.pl - dedykowane aplikacje internetowe: sklepy, systemy, hosting

Dane rejestrowe firmyrozwiń ⇓

Skoda Polmozbyt s.c.
Witold Wlazeł, Paweł Wlazeł
u. Przybyszewskiego 199/205
93-120 Łódź
NIP: 728-263-84-89,
REGON: 100284738

Nr wpisu do rejestru
przedsiębiorców: 24301,
wydanym przez urząd miasta
Łodzi delegatura Łódź Widzew

Nr wpisu do rejestru
przedsiębiorców: 52860,
wydanym przez urząd miasta
Łodzi delegatura Łódź Górna
 

 

Konto bankowe: 50 1020 5558 1111 1639 8480 0016

 
Wszelkie prawa do fotografii oraz informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej są zastrzeżone.
Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji znajdujących się na stronie w jakiejkolwiek formie jest zabronione.