Szanowny kliencie jesteś na nowej stronie skodaczesci.pl firmy Skoda Polmozbyt, Łódź, Przybyszewskiego 199/205.

Filtry przeciwpyłkowe / wymiana w Octavii.

Filtry przeciwpyłkowe (nazywane także filtrami kabinowymi) skutecznie oczyszczają powietrze zasysane do kabiny pasażerskiej samochodu z wszelkich zanieczyszczeń powodujących pogorszenie komfortu podróżowania. Chronią kierowcę i pasażerów przed wysokimi stężeniami pyłów, alergenów a niekiedy także szkodliwych gazów zasysanych znad drogi przez układ wentylacji bądź klimatyzację samochodu. Producent SKODY zaleca aby wymieniać filtr co 30 tys km, jednakże z naszej praktyki wynika że wskazane są wymiany o połowę częstsze - czyli co 15 tys km lyb co roku. Zanieczyszczone powietrze dostające się do kabiny, (przez zanieczyszczony filtr lub gdy brak jest tego filtra) może powodować katar sienny, łzawienie lub trudności w oddychaniu, uczucie zmęczenia, a w konsekwencji ma negatywny wpływ na refleks kierowców i może stanowić realne zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Nie ma więc wątpliwości, że powietrze to powinno być oczyszczane z wszelkich zanieczyszczeń powodujących uczucie dyskomfortu lub reakcje alergiczne spowodowane obecnością we wdychanym powietrzu uczulających alergenów. Powietrze, którym oddychamy zawiera różne zanieczyszczenia: · stałe, np. w postaci kurzu, sadzy, pyłów przemysłowych, zarodników grzybów i pleśni, pyłków kwiatowych, roztoczy a nawet owadów; · płynne w postaci różnego rodzaju rozpylonych mgieł roztworów wodnych wzbijających się nad drogami szczególnie w czasie opadów atmosferycznych · gazowe, takie jak szkodliwe węglowodory, związki siarki i azotu pochodzące z rur wydechowych samochodów oraz emisji przemysłowych. Stężenie poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń zależy od wielu czynników takich jak pora roku, warunki pogodowe, uciążliwość lokalnego przemysłu oraz natężenie ruchu drogowego. W kabinach samochodów nie wyposażonych w filtr przeciwpyłkowy zapylenie powietrza może osiągnąć nawet sześciokrotnie wyższe stężenia niż na zewnątrz pojazdu. Układ oddechowy człowieka wchłania większość wdychanych wraz z powietrzem zanieczyszczeń. Badania wykazały, że cząstki zanieczyszczeń o rozmiarach większych od 10 µm zatrzymują się już w nosie i ustach. W tchawicy i oskrzelach wchłaniane są zanieczyszczenia o rozmiarach 10 ÷ 3 µm, natomiast zanieczyszczenia o rozmiarach mniejszych od 3 µm bez problemu docierają do pęcherzyków płucnych. Co prawda płuca posiadają zdolność do samooczyszczania się, lecz złogi zanieczyszczeń ciał stałych oraz wchłanianie szkodliwych gazów ma negatywne, często nieodwracalne skutki dla naszego zdrowia. O skuteczności filtrów przeciwpyłkowych możemy sami się przekonać podczas ich wymiany. Wystarczy przyjrzeć się dokładnie, jak wtedy wygląda powierzchnia zużytego filtra. Najbardziej przekonującym argumentem na to, aby stosować filtry przeciwpyłkowe w swoim samochodzie jest świadomość, że większość zgromadzonych tam zanieczyszczeń mogłaby znaleźć się w naszych płucach. Doskonałe właściwości filtrów przeciwpyłkowych zapewniają efektywne funkcjonowanie układów wentylacji bądź klimatyzacji w samochodzie w całym okresie eksploatacji, także podczas eksploatacji samochodu w warunkach zwiększonego zapylenia powietrza. Troska o środowisko naturalne powoduje, że unika się w filtrach tej grupy stosowania części metalowych. Elementy narażone na duże siły i zmienne naprężenia, które wykorzystując tradycyjne technologie wykonywano by jako metalowe, zastąpione zostały przez elementy z nowoczesnych tworzyw sztucznych. Pozwala to na utylizację zużytych filtrów w spalarniach bez konieczności segregacji i ręcznego oddzielania elementów metalowych i tworzyw. Filtry przeciwpyłkowe z włókniną dwuwarstwową Filtry przeciwpyłkowe posiadają przegrodę filtracyjną wykonaną ze specjalnej dwuwarstwowej włókniny poliestrowo-polipropylenowej. Warstwa grubsza wykonana z włókien poliestrowych stanowi pierwszą barierę dla przepływających przez filtr zanieczyszczeń. Jej zadaniem jest wstępne filtrowanie powietrza i zatrzymywanie grubszych frakcji zanieczyszczeń. Druga warstwa wykonana jest z mikrowłókien polipropylenowych. Jej zadaniem jest filtrowanie dokładne pozostających w przepływającym powietrzu zanieczyszczeń. Zastosowanie dwóch warstw filtrujących pozwala na selektywne zatrzymywanie zanieczyszczeń w całej objętości włókniny, co skutkuje znacznym wydłużeniem okresu eksploatacji filtrów przy jednoczesnym zachowaniu małych oporów przepływu i bardzo wysokiej skuteczności filtrowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów używanych do filtrowania powietrza, włókniny, z których wykonane są filtry przeciwpyłkowe nie zawierają włókien celulozowych. Główną zaletą stosowania tych materiałów jest możliwość zwiększenia skuteczności filtrowania poprzez wykorzystanie zjawiska przyciągania cząstek zanieczyszczeń przez naładowane elektrostatycznie włókna. Cenną właściwością materiałów syntetycznych jest także ich niewrażliwość na działanie zmiennych warunków atmosferycznych w czasie eksploatacji filtra. Włókna syntetyczne nie są higroskopijne, co zapobiega wchłanianiu wody przez filtr i deformacjom jego kształtu. Włókna te posiadają także właściwości antyseptyczne (nie są sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów), dzięki czemu skutecznie ograniczają rozwój mikroorganizmów i nasilanie się procesów rozkładu zanieczyszczeń organicznych zatrzymanych przez filtr w całym okresie eksploatacji. Filtry przeciwpyłkowe z węglem aktywnym Filtry przeciwpyłkowe z węglem aktywnym są nową grupą filtrów o doskonałych właściwościach filtracyjnych. Dwie warstwy włókniny syntetycznej skutecznie zatrzymują zanieczyszczenia stałe i płynne. Oprócz tego warstwa węgla aktywnego, która znajduje się pomiędzy dwoma warstwami włókien syntetycznych efektywnie oczyszcza powietrze ze szkodliwych gazów. Węgiel aktywny jest porowatą formą węgla o strukturze zbliżonej do grafitu. Przyciąga on szkodliwe gazy do swojej powierzchni dzięki istnieniu zjawiska adsorpcji. Powierzchnia właściwa jednego grama węgla aktywnego może osiągać 900 m2 dlatego ilość zatrzymanych zanieczyszczeń gazowych może być bardzo duża. Praktycznie ilość węgla aktywnego znajdującego się w filtrach pozwala na eliminowanie ok. 90% szkodliwych gazów takich jak np. ozon, węglowodory, związki siarki i azotu w całym okresie eksploatacji filtra. Filtry przeciwpyłkowe montowane są w specjalnych obudowach stanowiących część układu wentylacji kabiny lub układu klimatyzacji. Z reguły w samochodach układy te znajdują się przed kabiną pasażerską bezpośrednio za deską rozdzielczą samochodu. Wymiana zużytego wkładu na nowy może wydawać się dość skomplikowana, ale mając do dyspozycji dobrze opracowaną instrukcję montażu możemy przekonać się, że czynność ta z pozoru tylko wygląda na trudną.

Demontaż filtra przeciwpyłkowego w samochodzie SKODA OCTAVIA ( filtr przeciwpyłkowy znajduje się w prawym podszybiu ) jest następujący:

Zdemontować prawą osłonę górnej części przedniej ścianki nadwozia (podszybie), proponuję zacząć demontaż na zamknietej pokrywie silnika poprzez delikatne podważenie podszybia zaczynając od miejsca gdzie jest strzałka na zdjęciu

Po podniesieniu pokrywy i zdemontowaniu do końca podszybia - nacisnąć zaczepy ramki głównej filtra w bok - wyjąć filtr z ramką górną - a nastepnie wyjąć filtr z ramki górnej.

Po wyjęciu filta z ramki przeprowadzamy montaż w kolejności odwrotnej : - włożyć nowy filtr w ramkę górną - włożyć filtr z ramką lekko odginając zaczepy - zamontować prawą osłonę górnej części przedniej ścianki nadwozia (podszybie).

Filtry p/pyłkowe do Skody Octavii w naszej ofercie

Zobacz pozostałe porady dla Octavia...